ابعاد در Data Analysis

در این مقاله قصد داریم به بررسی دقیقتر ابعاد در Data Analysis بپردازیم.

Data Analysis

Data Analysis

برای کمک به فهم بهتر ابعاد، جدول مربوط به فروش ماهانه شرکت Adventure Works را به خاطر بیاورید. Data Analysis

در این گزارش، مجموع مقدار فروش توسط اعضای ویژگی ماه، تقسیم شده است. تعداد ماه ها _4_ تعداد مقادیر این گزارش را تعیین میکند. این شبیه محاسبه مسافت خطی در دنیای فیزیکی است: طول خط برابر با طول آن می باشد.

Table 1-1 Adventure Works Units sold by month

Apr 2011Mar 2011Feb 2011Jan 2011
2527144

جدول 1-2  گزارش فروش را بر اساس مدل و ماه نشان میدهد در این گزارش، مقادیر فروش ماهانه بوسیله اعضای ویژگی مدل نیز تقسیم بندی شده اند.

تعداد احتمالی مقادیر گزارش برابر است با تعداد اعضای ویژگی مدل ضرب در تعداد اعضای ویژگی ماه، بنابراین میدانید که باید حدود 12 مقدار در این گزارش داشته باشید. این مشابه محاسبه مساحت مستطیل در دنیای فیزیکی می باشد، این گزارش نیز به صورت مستطیل به نظر می آید.

Table 1-2 Adventure Works Units sold by model and month

Apr 2011Mar 2011Feb 2011Jan 2011 
6683Mountain-500
1615  Road-750
3661Hitch Rack

مقایسه با مستطیل تنها براساس نحوه محاسبه تعداد مقادیر موجود در گزارش می باشد نه از نظر شکل گزارش. Data Analysis

به راحتی می توانید گزارش خود را مجدد با قرار دادن ویژگی ماه در سطرها طراحی کنید که مشابه جدول زیر می شود.

Table 1-3 Adventure Works Units sold by Model and Month

1Jan 2011Hitch Rack
6Feb 2011Hitch Rack
6Mar 2011Hitch Rack
3Apr 2011Hitch Rack
3Jan 2011Mountain-500
8Feb 2011Mountain-500
6Mar 2011Mountain-500
6Apr 2011Mountain-500
 Jan 2011Road-750
 Feb 2011Road-750
15Mar 2011Road-750
16Apr 2011Road-750

خواه مقادیر در گزارش شما به صورت مستطیلی مرتب شده باشند مانند شکل 1-2، خواه به صورت خطی در شکل 1-3، در صورت داشتن 4 عضو برای ویژگی ماه و سه عضو در ویژگی مدل، احتمال وجود 12 مقدار در گزارش شما وجود دارد، زیرا این تعداد به تعداد عناصر ویژگی ماه و تعداد عناصر ویژگی مدل وابسته است. هر مدل مقدار فروش خود را در هر ماه شامل می شود، حتی اگر  این مقدار صفر باشد.

گزارش جدیدی را درنظر بگیرید.Data Analysis

فرض کنید که Adventure Works محصولاتی را در دو ایالت مختلف به فروش می رساند و دوست دارید تعداد هر مدل فروخته شده در هر ایالت را بدانید. همچنین، بعلاوه برای مشاهده این تعداد در ماه، باید یک مقدار جمع شده ای را برای هر ماه داشته باشید. برای ایجاد این گزارش، تحلیلگر شما ویژگی ایالت را به سطر ها اضافه میکند، و ویژگی ماه را با سلسله مراتب ماه جایگزین می کند. گزارش جدید به صورت زیر آماده می شود.

Table 1-4 Adventure Works Units sold by State, Model, and Month

Apr 2011Mar 2011Feb 2011Jan 2011All Months  
234 9Hitch RackWA
556218Mountain-500
109  19Road-750
13217Hitch RackOR
11215Mountain-500
66  12Road-750

اکنون گزارش دارای دو عضو برای ویژگی ایالت، سه عضو برای ویژگی مدل و پنج عضو برای سلسله مراتب ماه میباشد.

تعداد احتمالی مقادیر برابر است با 30 ، که از حاصلضرب تعداد ایالت ها در تعداد مدل ها در تعداد ماهها بدست می آید. این مشابه محاسبه حجم مکعب در دنیای فیزیکی میباشد: حجم مکعب برابر است با طول ضربدر عرض ضربدر ارتفاع.

واضح است که مقایسه این گزارش با مکعب تنها در محاسبه تعداد مقادیر احتمالی موجود می باشد نه در شکل فیزیکی گزارش.

مقادیر در جدول 1-4 به صورت مستطیل مرتب شده اند. جدول 1-5 سطرها را بدون سلسله مراتب ماه نشان می دهد که در آن همان مقادیر جدول 1-3 به صورت خطی مرتب سازی شده اند.

Table 1-5 Adventure Works Units sold by State, Model, and Month

9All MonthsHitch RackWA
18All MonthsMountain-500WA
19All MonthsRoad-750WA
7All MonthsHitch RackOR
5All MonthsMountain-500OR
12All MonthsRoad-750OR
 Jan 2011Hitch RackWA
2Jan 2011Mountain-500WA
 Jan 2011Road-750WA
1Jan 2011Hitch RackOR
1Jan 2011Mountain-500OR
 Jan 2011Road-750OR
4Feb 2011Hitch RackWA
6Feb 2011Mountain-500WA
 Feb 2011Road-750WA
2Feb 2011Hitch RackOR
2Feb 2011Mountain-500OR
 Feb 2011Road-750OR
3Mar 2011Hitch RackWA
5Mar 2011Mountain-500WA
9Mar 2011Road-750WA
3Mar 2011Hitch RackOR
1Mar 2011Mountain-500OR
6Mar 2011Road-750OR
2Apr 2011Hitch RackWA
5Apr 2011Mountain-500WA
10Apr 2011Road-750WA
1Apr 2011Hitch RackOR
1Apr 2011Mountain-500OR
6Apr 2011Road-750OR

به هر روشی که گزارش را آماده کنید، حالت، مدل و ماه سلسله مراتب ها و ویژگی های مستقل هستند، و مقادیر احتمالی کلی در گزارش برابر است با اعضای اولین ویژگی مستقل (دو ناحیه) ضربدر تعداد اعضای دومین ویژگی مستقل (سه مدل) ضربدر تعداد اعضای سلسله مراتب (5 ماه).

برای محاسبه طول، مساحت و حجم، طول اشیای ابعاد را در هم ضرب می کنیم. Data Analysis

برای محاسبه تعداد مقادیر احتمالی در گزارش، تعداد اعضای ویژگی های مستقل و سلسله مراتب ها را در هم ضرب می کنیم. ویژگی های مستقل و سلسله مراتب ها ابعاد گزارش می باشند، بنابراین توسعه دهندگان هوش تجاری اصطلاح بعد(Dimension) را از ریاضی قرض گرفته اند. ابعاد شامل ویژگی ها و سلسله مراتب ها هستند.

برای مثال، گزارش جدول 1-4 ویژگی (Attribute) ناحیه را نشان می دهد که به بعد مناطق جغرافیایی (Dim Geography) ، و ویژگی سلسله مراتبی ماه به بعد تاریخ تعلق دارد. هر چند که اصطلاح بعد از ریاضیات قرض گرفته شده است، لازم است توجه داشته باشید که تحلیل ابعاد دیتا با ابعاد فیزیکی متفاوت است. استفاده از اصطلاح بعد به نحوه قرارگیری سلسله مراتب ها و ویژگی ها در یک گزارش یا حتی به اینکه چطور دیتای چند بعدی باید در پایگاه داده ذخیره شود اشاره ای ندارد.

یک بعد ممکن است شامل بیش از یک ویژگی باشد، اما هر بعد تنها و تنها یک ستون ویژگی کلیدی ( Key Attribute ).

دیگر ویژگی ها که به Key Attribute مربوط هستند به بعد مشابهی تعلق دارند. به دلیل اینکه ویژگی ها به ابعاد تعلق دارند، اعضای ویژگی ها، اعضای ابعاد نیز می باشند. بنابراین برای مثال ستون Product

 Key Attribute بعد Product می باشد. اگر یک مقدار از ستون Product را بدانید، ویژگی های مدل، رنگ و سایز را نیز خواهید دانست، بنابراین این ویژگی ها نیز به بعد Product تعلق دارند. Silver یک عضو ویژگی رنگ و 48 نیز عضو ویژگی سایز می باشد، بنابراین Silver و 48 نیز هر دو از اعضای بعد محصول می باشند.

همچنین ابعاد شامل سلسله مراتب ها نیز هستند. Data Analysis

همانطور که در مقاله قبل ( سلسله مراتب ها در Data Analysis ) به آن پرداختیم سلسله مراتب ها با مرتب سازی ویژگی ها در سطوح مختلف بوجود می آیند. ویژگی های استفاده شده برای ایجاد سلسله مراتب ها باید در یک بعد باشند.

در دنیای فیزیکی، شیئ مورد نظر شما بسته به تعداد ابعاد تغییر می کند. برای مثال، یک شیئ یک بعدی یک خط، یک شیئ دو بعدی یک مربع و یک شیئ سه بعدی یک مکعب است. یک مکعب یک شیئ کاملا متفاوت از یک شیئ مربع و یک شیئ خطی می باشد. در دنیای گزارش سازی اضافه کردن یک بعد یک راه مستقل برای ریز کردن مقادیر می باشد.

 

نوشتهٔ پیشین
آشنایی کامل با OLAP
نوشتهٔ بعدی
گام‌های اصلی ایجاد پروژه در SSAS
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


به منظور تولید محصول، ارتباط با سایرین در زنجیره تامین…
کانال های بازاریابی چیست؟
اصول توسعه تجارت چیست؟ در ساده‌ترین عبارت، توسعه کسب و…
توسعه کسب و کار چیست؟ 8 مدل آشنایی با توسعه تجارت
بهبود روابط بین فردی؛ روابط بین فردی به ارتباط قوی…
9 نکته کاربردی برای بهبود روابط بین فردی در محل کار
چرخه عمر محصول؛ توسعه محصول جدید عبارت است از توسعه…
چرخه عمر محصول
تقویت روابط بین فردی ارتباط بین افرادی که در یک…
تقویت روابط بین فردی
فهرست