انواع فیلترها در گزارشات Power BI

فیلترها به یک صورت رفتار نمیکنند چون به یک شکل ایجاد نشده اند. اینکه چطور آنها را بوجود آورده اید بر روی رفتار آنها تأثیر گذار خواهد بود. در این مقاله قصد داریم انواع فیلتر ها را در شرح دهیم: انواع روش های ایجاد فیلتر ها

هوش تجاری کیسان

اجازه دهید با دو نوع معمول فیلتر ها شروع کنیم: دستی (Manual)و خودکار (Automatic)

فیلترها ی دستی

فیلتر های دستی شامل فیلترهایی هستند که توسط گزارش ساز با Drag  و Drop کردن در هر جایی در Filter pane ایجاد شده اند. کاربرانی که اجازه ویرایش  دارند می توانند فیلتر ها را در Filter pane جدید ویرایش، Clear ، حذف، پنهان و قفل کرده و یا تغییر نام داده و مرتب سازی کنند.

فیلترها ی خودکار

فیلتر های خودکار  فیلتر هایی هستند که به صورت خودکار در هنگام ایجاد ویژوال به آن اضافه می شوند. این فیلتر ها براساس ستون هایی هستند که ویژوال شما را بوجود آورده اند. کاربران دارای اجازه ویرایش می توانند آنها را ویرایش، حذف، Clear ، قفل، پنهان کرده و تغییر نام داده یا مرتب سازی کنند. البته نمی توانند فیلتر های خودکار را پاک کنند به این دلیل که ویژوال به آن ستون ها اشاره دارد.

فیلترها ی خیلی پیشرفته

این دسته از فیلتر ها معمول نیستند، اما اگر در گزارش شما وجود دارند فهم آنها اهمیت دارد. علاوه بر این، ممکن است در ایجاد فیلتر مناسب برای گزارشتان مفید باشند.

فیلتر های Include  و Exclude

فیلتر های Include  و Exclude برای ویژوال هایی که عملکرد Include  و Exclude را برای آنها استفاده می کنید به صورت خودکار اضافه می شوند. کاربران با اجاز ه ویرایش گزارش می توانند فیلتر ها را در Filter pane جدید پاک، قفل، پنهان، یا مرتب سازی کنند. اما نمی توانند آنها را به دلیل اینکه این فیلتر ها با عملکرد Include  و Exclude ویژوال ها در ارتباط هستند،Clear ، ویرایش کرده و تغییر نام بدهند.

هوش تجاری کیسان

انواع فیلترها در گزارشات Power BI

فیلتر های Drill-Down

فیلتر های Drill-Down هنگامی که از یک ویژوال با عملکرد Drill –down استفاده می کنید به صورت خودکار اضافه می شوند. کاربران با اجازه ویرایش می توانند این فیلتر ها را در  Filter pane  جدید ویرایش کرده و یا Clear کنند. ولی به دلیل مرتبط بودن به عملکرد Drill –down ویژوال، اجازه پاک، پنهان، قفل و یا تغییر نام و مرتب سازی را ندارند. برای برداشتن فیلتر Drill –down بر روی دکمه Drill –down ویژوال کلیک کنید.

هوش تجاری کیسان

انواع فیلترها در گزارشات Power BI

فیلترهای Cross-Drill

فیلترهای Cross-Drill هنگامی که فیلتر Drill –down از طریق Cross-Filter  یا Cross-highlight به ویژوال دیگری در گزارش منتقل می شود، به صورت خودکار به Pane جدید اضافه می شود. کاربران با اجازه ویرایش گزارش به دلیل اینکه این فیلتر در ارتباط با عملکرد Drill –down می باشد، نمی توانند عملیات پاک، قفل، پنهان، Clear، تغییر نام و مرتب سازی را برای این فیلتر انجام دهند. همچنین آنها اجازه ویرایش این نوع فیلتر را نیز به دلیل اینکه از Drilling down ویژوال دیگری ایجاد شده اند، ندارند. برای برداشتن فیلتر Drill-down بر روی دکمه Drill-up ویژوالی که فیلتر از آن منتقل شده کلیک کنید.

فیلترهای Drill through

فیلترهای Drill through از طریق ویژگی Drill through از یک صفحه گزارش به صفحه دیگر  منتقل می شوند. که در Drill through pane قابل مشاهده می باشد. دو نوع فیلتر Drill through وجود دارد. نوع اول فیلتری است که از Drill through استفاده می کند. ویرایش کنندگان گزارش می توانند عملیات ویرایش، پاک، Clear ، پنهان و یا قفل کردن این نوع فیلتر را انجام دهند. نوع دوم فیلتر Drill through می باشد که براساس Page-Level Filter صفحه منبع به هدف منتقل می شود. ویرایش کنندگان گزارش میتوانند عملیات ویرایش، پاک کردن یا Clear  را بر روی این نوع گذرا فیلتر Drill through انجام دهند. آنها نمی توانند این فیلتر را برای کاربران نهایی قفل یا پنهان کنند.

فیلتر های URL

فیلتر های URL  با اضافه کردن یک پارامتر جستجوی URL به pane جدید اضافه می شوند. کاربران با اجازه ویرایش گزارش می توانند عملیات ویرایش، پاک کردن یا Clear را در Pane جدید انجام دهند. ولی نمی توانند عملیات پنهان کردن، قفل کردن، تغییر نام دادن و مرتب کردن را به دلیل مرتبط بودن به پارامتر URL انجام دهند. برای برداشتن فیلتر، لازم است که پارامتر را از URL بردارید.

هوش تجاری کیسان

انواع فیلترها در گزارشات Power BI

فیلترهای Pass-through

فیلترهای Pass-through فیلترهای ایجاد شده از طریق Q&A هستند. نویسندگان می توانند عملیات پاک کردن، پنهان کردن، یا مرتب کردن این فیلترها را در pane جدید انجام دهند. با این وجود اجازه تغییر نام و ویرایش و Clear یا قفل کردن فیلتر ها را ندارند.

هوش تجاری کیسان

انواع فیلترها در گزارشات Power BI

مقایسه انواع فیلترها

این جدول مقایسه آنچه نویسندگان می توانند انجام دهند را در انواع فیلترها نشان می دهد.

Filter type Edit Clear Delete Hide Lock Sort Rename
Manual filters Y Y Y Y Y Y Y
Auto filters Y Y N Y Y Y Y
Include/Exclude filters N N Y Y Y Y N
Drill-down filters Y Y N N N N N
Cross Drill filters N N N N N N N
Drillthrough filters (Invokes drillthrough) Y Y Y Y Y N N
Drillthrough filters (Transient) Y Y Y N N N N
URL filters – transient Y Y Y N N N N
Pass Through filters N N Y Y N Y N

در مقاله بعدی تحت عنوان اضافه کردن فیلتر به گزارشات Power BI به بررسی اجمالی نحوه اضافه کردن فیلتر ها در سطوح مختلف گزارش خواهیم پرداخت.

 

نوشته‌های پیشین
اضافه کردن فیلتر به گزارشات Power BI
نوشته‌ی بعدی
استفاده از Button ها ( دکمه ها ) در Power BI
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست