گام های اصلی ایجاد پروژه در SSAS

در ادامه مقاله های قبل که در آن به توضیح ویژگی ها (Attributes ) و سلسله مراتب ها( Hierarchy)  و ابعاد(Dimension)  پرداختیم، در این مقاله و مقاله های آتی قصد داریم بپردازیم به راه اندازی یک پروژه SSAS .

شروع پروژه

مراحل اولیه ایجاد یک  database Analysis services را با ایجاد یک پروژه یا طرح Analysis services در یک Business intelligence solution  آغاز میکنیم.

یک طرح Analysis services شامل تمامی کد های مورد نیاز یک   database    Analysis servicesمی باشد. سپس شما یک data source به پروژه تان اضافه می کنید. یک data source شامل اطلاعاتی است که Analysis services برای اتصال به پایگاه داده منبع نیاز دارد. سرانجام یک data source view اضافه خواهیم کرد که شامل اطلاعاتی درباره جداول و view های موجود در پایگاه داده منبع می باشد.

ایجاد یک Business intelligence solution  

در این مقاله از SQL Server business intelligence Development Studio (BIDS) برای طراحی و Deploy یک نمونه Analysis Services business intelligence solution استفاده می کنیم. BIDS یک فضای Development برای تمامی ابزارهای SQL Server business intelligence از قبیل Integration Services و Reporting Services و Analysis Services فراهم میکند.

در صورتی که با محیط Develop اپلیکیشن Microsoft Visual Studio آشنایی دارید، توجه داشته باشید که BIDS  یک همان Visual Studio است بعلاوه الگوهایی که خاص SQL Server business intelligence طراحی شده اند. BIDS شامل چهار پنجره اصلی است که برای توسعه برنامه های هوش تجاری از آنها استفاده میکنید: Designer Window, Solution Explorer, Properties Window, and Toolbox.

برای شروع، یک business intelligence solution ایجاد می کنیم که شامل یک پروژه Analysis Services می باشد.

سپس در مراحل بعد یک data source و یک data source view به طرح مان اضافه می کنیم. پایگاه داده Analysis Services که ایجاد خواهیم کرد در واقع  یک لایه تجزیه و تحلیل از یک

full-featured business intelligence solution می باشد. بیشتر Solution های پروژه های هوش تجاری همچنین دارای یک transformation لایه دیتا هستند که دیتا را از سیستم های تجاری بیرون کشیده، تغییراتی در آن بوجود آورده و سپس داخل یک Data mart و یا data warehouse  بارگذاری می کنند. Business intelligence solutions همچنین دارای یک لایه presentation نیز می باشد که گزارشات و ویژوال های دیتا در آن ایجاد می شود.

 

ایجاد یک پروژه Analysis Services

  • پس از باز کردن نرم افزار Visual Studio در قسمت File گزینه New و سپس Project را انتخاب می کنیم.
ایجاد پروژه در SSAS

ایجاد پروژه در SSAS

  • type را از منوی سمت چپ انتخاب کرده و سپس Analysis Services Project template را کلیک می کنیم. پنجره باز شده همچنین شامل template هایی برای پروژه های Integration Services و Reporting Services می باشد.
  • در قسمت Name نام  را وارد می کنیم (Adventure Works SSAS) که همزمان در قسمت Solution Name نیز جهت هماهنگی با نام پروژه به صورت خودکار تغییر میکند. در صورتی که solution  ای تعریف کنید که دارای چندین پروژه می باشد می توانید نام solution را بگونه ای که نماینده کل پروژه باشد، تغییر دهید.
  • با انتخاب گزینه Create Directory for Solution نام solution را  Adventure Works BI))

تغییر میدهیم.

  • در قسمت Location مسیر  را تعیین کرده و برای ایجاد  OK را کلیک میکنیم. پروژه Adventure Works SSAS ایجاد شده و در Solution Explorer نشان داده می شود.
ایجاد پروژه در SSAS

ایجاد پروژه در SSAS

در صورتی که نتوانستید Solution ایجاد شده را در Solution Explorer ببینید، علت بر میگردد به این تنظیمات پیش فرض Visual Studio که در صورتی که یک Solution دارای تنها یک پروژه باشد، Solution نشان داده نمی شود در صورتی نشان داده می شود که پروژه دیگری به Solution اضافه شود.

در صورتی که بخواهید حتی در صورت وجود یک طرح Solution نشان داده شود، از قسمت Tools نوار بالا گزینه Option را انتخاب کرده و از قسمت Projects And Solutions گزینه Always Show Solution را تیک بزنید.

ایجاد پروژه در SSAS

ایجاد پروژه در SSAS

نکته: مسیر C:\Users\<YourUserName>\Documents \Visual Studio 2015\Projects   مسیر پیش فرض هر Solution ای است که با استفاده از  Visual Studio 2015ایجاد میکنیم. در صورتی که در گذشته یک طرح Visual Studio ایجاد کرده باشید  Solution جدید در همان مسیر قبل ایجاد میشود.

در مقاله بعد تحت عنوان ایجاد data source  به مراحل بعد ایجاد یک طرح SSAS که ایجاد data source  می باشد می پردازیم.

نوشته‌های پیشین
ابعاد در Data Analysis
نوشته‌ی بعدی
انواع سلسله مراتب در Data Analysis
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست