طراحی و اجرای کانون ارزیابی

کانون ارزیابی بر خلاف آنچه که معمولا از نامش برداشت می شود یک مکان خاص نیست، بلکه ترکیبی ساختار یافته از تکنیک‌ها و روش های ارزیابی است که بعنوان یک ابزار معتبر با استفاده از فنون استاندارد و تحت شرایط کنترل شده به ارزیابی شایستگی های مدیریتی کمک می کند. کانون ارزیابی بعنوان یک رویکرد جامع زمینه های لازم را برای کاندیداها فراهم می نماید تا در شرایط متفاوت مهارت ها و استعدادهای بالقوه خود را به نمایش بگذارند. کانون ارزیابی، یک روش مفید، موثر و پیشرفته برای سنجش شایستگی های مدیران جهت گزینش و استخدام، ارتقاء شغلی، نقل و انتقال و جابجایی و آموزش است. گرچـــــه این تکنیک پیشرفته مزایای بیشماری داشته و اجرای آن برای سازمان های بزرگ اجتناب ناپذیر است، اما طراحی و اجرای آن آسان نیست. قبل از هراقدامی در زمینه طراحی و اجرای کانون ارزیابی درهر سازمان ضروری است بررسی و مطالعات گسترده صورت پذیرد، بخصوص که درایران تاکنون ســابقه جدی و تجربه گسترده ای از اجرای کانون ارزیابی گزارش نشده است. همچنین در زمینه آزمون های روان شناختی و تمرینـــــات نیز پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته است.

کانون برای دو منظور طراحی و اجرا می‌گردد:

■ کانون ارزیابی
■ کانون توسعه ای

در صورتی که هدف از طراحی و اجرای کانون، جذب واستخدام يا ارتقا افراد باشد اين كانون‌ها را كانون ارزيابی می‌نامند. دركانون ارزيابی استخدام بيرونی و ارتقای درونی می‌توانند هدف مورد نظر باشند و جنبه ارزیابی بسیار پررنگ است.چنانچه هدف از طراحی و اجرای کانون شناخت نقاط قوت و قابل توسعه فرد باشد، اين نوع را کانون توسعه‌ای مي‌نامند. کانون توسعه‌ای ابزاری تشخیصی است که با کمک آن، افراد بر توسعه متمرکز می‌شوند. در كانون‌های توسعه‌ای شناسایی افراد مستعد و تشخيص نقاط قوت و ضعف شغلی می‌توانند هدف باشند. این نوع کانون برای افراد فرصتی را فراهم می‌کند تا قابلیت‌هایشان کشف شده و نیازها و الزامات رشد و شكوفایی ایشان، مشخص شود. در کانون توسعه، قضاوت‌ها با هدف رد یا قبول افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلكه توسعه و توانمندسازی شخصی و حرفه‌ای افراد هدف اصلی است. خروجی این کانون‌ها در قالب بازخورهای توسعه‌ای، برنامه‌های آموزشی، کارراهه‌ی شغلی و … در اختیار سازمان‌ها و افراد قرار می‌‌گیرد. در این کانون ها هدف این است که افراد براساس راهبردهای مختلف آموزشی و شغلی، توسعه یافته و به کارکنانی برجسته تبدیل شوند. فرآیند توسعه در این مسیر به اجرای کانون‌های یک یا چندروزه محدود نبوده و افراد، بطور مستمر با راه‌حل‌های توسعه‌ای مواجه می‌شوند.

خدمات کانون ارزیابی کیسان


طراحی و استقرار کانون

طراحی مدل شایستگی و
مصادیق رفتاری

ارزیابی شایستگی

اجرای آزمون های رفتار
و شخصیت شناسی

تربیت ارزیاب

طراحی ابزارهای مدیریتی

کانون های برگزار شده


مشتریان ما


                                                             بسته های آموزشی کانون


آیا نیاز به مشاوره دارید؟

کارشناسان ما در کیسان با جان و دل به درخواست شما پاسخ می دهند . برای اجرای کانون ارزیابی در سازمانتان با ما در تماس باشید .

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست