مقادیر NULL در SQL SERVER

مقدار NULL چیست؟

فیلدی با مقدار NULL فیلدی بدون مقدار است.

اگر یک فیلد در جدول جز کلید های اصلی نباشد و ما بخواهیم یه فیلد بدون مقدار به ان اضافه کنیم در sql با مقدار null ذخیره و نمایش داده می شود.

توجه: مقدار NULL با مقدار صفر یا فیلدی که حاوی فاصله است متفاوت است. فیلدی با مقدار NULL فیلدی است که در حین ایجاد رکورد خالی مانده است!

چگونه مقادیر NULL را پیدا کنیم؟

پیدا کردن مقادیر NULL با عملگرهای مقایسه، مانند =، <، یا <> ممکن نیست.

به جای آن باید از عملگر IS NULL،IS NOT NULLو استفاده کنیم.

فرمت دستور IS NULL

SELECT column_names
FROM table_name
;WHERE column_name IS NULL

فرمت دستور IS NOT NULL

SELECT column_names
FROM table_name
;WHERE column_name IS NOT NULL

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

NULL

NULL

عملگر IS NULL

عملگر IS NULL برای یدا کردن مقادیر خالی (مقادیر NULL) استفاده می شود .

SQL زیر همه مشتریان را با مقدار NULL در فیلد «آدرس» فهرست می‌کند:

SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
;WHERE Address IS NULL

با توجه به اینکه در جدول مقدار null وجود ندارد ، ردیفی را نمایش نمی دهد.

نکته: همیشه از IS NULL برای جستجوی مقادیر NULL استفاده کنید.

عملگر IS NOT NULL

عملگر IS NOT NULLبرای پیدا کردن فیلد هایی که مقدار آنها خالی نیست (مقادیر NOT NULL)، استفاده می شود .

SQL زیر همه مشتریان را با مقداری در فیلد «آدرس» فهرست می‌کند:

SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
;WHERE Address IS NOT NULL

منبع: www.w3schools.com

نوشتهٔ پیشین
دستور INSERT INTO در SQL SERVER
نوشتهٔ بعدی
دستور UPDATE در SQL SERVER
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


اپراتور LIKE عملگر LIKEدر بند WHEREبرای جستجوی یک الگوی مشخص در…
توابع MIN و MAX تابع MINکوچکترین مقدار ستون انتخاب شده را…
عبارت SQL SELECT TOP بند SELECT TOP برای تعیین تعداد رکوردهایی که…
دستور SQL DELETE دستورDELETE برای حذف رکوردهای موجود در جدول استفاده…
از این مقاله برای دریافت یک نمای کلی از Power…
فهرست