برگزاری کانون ارزیابی هوشمند مبتنی بر شاخص های بنیادین روان و شخصیت در بانک سینا

در 12 خرداد 1400 اجرای کانون ارزیابی هوشمند در بانک سینا آغاز گردید .

بانک سینا

بانک سینا

وجه تمایز این کانون با کانون های عمومی دیگر ، توجه به شاخص های بنیادین روان و شخصیت و استفاده از ابزار های فناورانه طراحی و برنامه نویسی شده در شرکت هوش تجاری کیسان می باشد .

در دنیای امروز کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی، بویژه کانون ارزیابی و توسعه مدیران.به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. گسترش فناوری اطلاعات، طراحی و اجرای کانون ارزیابی در سازمان ها اعم از دولتی.و خصوصی را تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار داده و بخشی از فعالیت ها در فرآیند ارزیابی شایستگی ها مبتنی.بر فناوری اطلاعات  انجام می گردد، که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد:

  • برگزاری سنجش های روان شناسی و شخصیت شناسی بصورت آنلاین
  • ثبت، طبقه بندی، رتبه بندی و امتیازدهی رفتار ها در بستر فناوری اطلاعات
  • بکارگیری نرم افزارهای مناسب برای تحلیل ها آماری بمنظور بررسی اعتبار نتایج کانون ارزیابی و تهیه گزارشات مختلف
  • استفاده از سامانه هوشمند برای ایجاد بانک اطلاعاتی ارزیابی شوندگان، خزانه استعداد، برنامه های توسعه و…

در این کانون با بکارگیری ابزار های سنجش مبتنی بر شناخت شاخص های بنیادین روان و شخصیت به ارزیابی دقیق تری در حوزه ی تحلیل شاخص های شایستگی شغلی پرداخته شد .

ابزار های سنجش شاخص های بنیادین روان و شخصیت چه کمکی به کانون ارزیابی می کند ؟ بانک سینا

تبیین و تحلیل شاخص های شایستگی شغلی (از هر نوع) بر اساس مقیاس هایی است که.در رویکرد سنجش شاخص های بنیادین روان و شخصیت به آن پرداخته میشود و به وسیله اندازه گیری های دقیق (دارای روایی و پایایی) از عناصر اولیه روان و شخصیت، امکان تعیین و عملیاتی شدن را در سازمان خواهند یافت.

این رویکرد (کاربرد مقیاس های بنیادی روان و شخصیت در تبیین، تحلیل و تعیین شناخص شایستگیهای شغل در بانک سینا )، با دستیابی به داده های دقیق فردی که هسته های اصلی روان و شخصیت را تشکیل میدهند، توانایی ارزیابی شایستگی های سازمان را فراهم میآورد. باید دانست که در فرایند سنجش روانشاختی به بررسی دقیق ویژگی های روانشناختی با رویکرد کمی نگر پرداخته میشود.

نوشتهٔ پیشین
9 مرحله برای بهینه سازی تصاویر برای سئو سایت
نوشتهٔ بعدی
شیوه های برقراری ارتباط موثر با دیگران
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


دستور SQL SELECT DISTINCT SELECT DISTINCT این عبارت فقط برای…
دستور SQL SELECT دستور SELECTبرای انتخاب داده ها از پایگاه داده…
جداول پایگاه داده یک پایگاه داده اغلب حاوی یک یا…
تجزیه و تحلیل داده های مالیاتی می تواند به حل…
SQL چیست؟ SQL مخفف Structured Query Language است ای کیو…
فهرست