آشنایی با Data Cube

Data Cube یک محدوده سه بعدی یا بالاتر است که معمولا برای توضیح توالی زمان یک داده استفاده می‌شود. Data Cube ها برای نمایش داده‌های پیچیده، که توسط جدولی از سطرها و ستون‌ها توصیف می‌شود، استفاده می‌شوند که در آن داده ‌ها به صورت چند بُعدی نمایش داده شده و هر بُعد یک ویژگی از … ادامه خواندن آشنایی با Data Cube