دوره آموزشی

DAX و مدل سازی داده ها

540,000 تومان

DAX  مخفف Data Analysis Expression  می باشد. DAX  یک زبان برنامه نویسی نیست و درواقع یک زبان فرمول نویسی است و در ابزار های متفاوت بصری سازی و BI استفاده می شوند. و یادگیری این زبان برای انجام راحت تر و سریع تر مدل سازی بسیار ضروری می باشد.DAX و مدل سازی داده ها

سر فصل دوره مدل سازی داده ها به شرح زیر می باشد:

DAX EXPRESSIONS – Level 1

* Purpose of Data Analysis Expresssions (DAX)

* Scope of Usage with DAX. Usabilty Options

* DAX Context : Row Context and Filter Context

* DAX Entities : Calculated Columns and Measures

* DAX Data Types : Numeric, Boolean, Variant, Currency

* Datetime Data Tye with DAX. Comparison with Excel

* DAX Operators & Symbols. Usage. Operator Priority

* Parenthesis, Comparison, Arthmetic, Text, Logic

* DAX Functions and Types: Table Valued Functions

* Filter, Aggregation and Time Intelligence Functions

* Information Functions, Logical, Parent-Child Functions

* Statistical and Text Functions. Formulas and Queries

* Syntax Requirements with DAX. Differences with Excel

* Naming Conventions and DAX Format Representation

* Working with Special Characters in Table Names

* Attribute / Column Scope with DAX – Examples

* Measure / Column Scope with DAX – Examples

DAX EXPRESSIONS – Level 2

* YTD, QTD, MTD Calculations with DAX

* DAX Calculations and Measures

* Using TOPN, RANKX, RANK.EQ

* Computations using STDEV & VAR

* SAMPLE Function, COUNTALL, ISERROR

* ISTEXT, DATEFORMAT, TIMEFORMAT

* Time Intelligence Functions with DAX

* Data Analysis Expressions and Functions

* DATESYTD, DATESQTD, DATESMTD

* ENDOFYEAR, ENDOFQUARTER,ENDOFMONTH

* FIRSTDATE, LASTDATE, DATESBETWEEN

* CLOSINGBALANCEYEAR,CLOSINGBALANCEQTR

* SAMEPERIOD and PREVIOUSMONTH,QUARTER

* KPIs with DAX. Vertipaq Queries in DAX

* IF..ELSEIF.. Conditions with DAX

* Slicing and Dicing Options with Columns, Measures

* DAX for Query Extraction, Data Mashup Operations

* Calcualted COlumns and Calculated Measures with DAX

هوش تجاری کیسان

DAX و مدل سازی داده ها DAX و مدل سازی داده ها

همین حالا دوره را شروع کنید!
540,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “DAX و مدل سازی داده ها”

دوره های بیشتری که ممکن است دوست داشته باشید.

فهرست