بسته آموزشی

بسته آموزشی

بسته آموزشی SQLServer Integration Services

265,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی ارزیابی شونده در کانون

239,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی پایتون مقدماتی

285,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی

495,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی صفر تا صد اینستاگرام

950,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی فروش در اینستاگرام

850,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی گوشی مارکتینگ

60,000 تومان
بسته آموزشی

طراحی داشبوردهای مدیریتی با Power bi

670,000 تومان
فهرست