بسته آموزشی

بسته آموزشی

SQLServer Integration Services

150,000 تومان
بسته آموزشی

ارزیابی شونده در کانون

110,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی تولید محتوا با موبایل

400,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی چطوری یک بلاگر شوم؟

1,200,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی صفر تا صد اینستاگرام

800,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی فروش در اینستاگرام

400,000 تومان
بسته آموزشی

پایتون مقدماتی

185,000 تومان
بسته آموزشی

تربیت ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی

230,000 تومان
بسته آموزشی

طراحی داشبوردهای مدیریتی با Power bi

670,000 تومان
فهرست