Shop

دوره آموزشی

Data Mining(داده کاوی)

850,000 تومان
دوره آموزشی

Data Warehouse(طراحی و پیاده سازی انبار داده)

1,500,000 تومان
دوره آموزشی

DAX و مدل سازی داده ها

1,000,000 تومان
دوره آموزشی

SQL Server Administration

1,500,000 تومان
بسته آموزشی

SQLServer Integration Services

150,000 تومان
بسته آموزشی

ارزیابی شونده در کانون

239,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی صفر تا صد اینستاگرام

800,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی گوشی مارکتینگ

60,000 تومان 39,000 تومان
بسته آموزشی

پایتون مقدماتی

185,000 تومان
بسته آموزشی

تربیت ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی

370,000 تومان
فهرست