Shop

دوره آموزشی

Data Mining(داده کاوی)

1,200,000 تومان
دوره آموزشی

Data Warehouse(طراحی و پیاده سازی انبار داده)

1,200,000 تومان
دوره آموزشی

DAX و مدل سازی داده ها

540,000 تومان
دوره آموزشی

SQL Server Administration

1,300,000 تومان
بسته آموزشی

SQLServer Integration Services

150,000 تومان
بسته آموزشی

ارزیابی شونده در کانون

110,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی تولید محتوا با موبایل

400,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی چطوری یک بلاگر شوم؟

1,200,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی صفر تا صد اینستاگرام

800,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی فروش در اینستاگرام

400,000 تومان
فهرست